مهربانی، هنر بزرگ معلم نامدار شطرنج ایران، زنده یاد هادی بنکدار
۲ تیر ۱۳۹۴
مورچگان را چو بود اتفاق
۲ تیر ۱۳۹۴
نمایش همه

روش های شکستن امتیازات،مبتنی بر نتایج خود بازیکن

7194erty

.  یکی از وظایف اصلی کمیته داوران فدراسیون شطرنج انتشار مداوم و به روز اطلاعات پیرامونی مرتبط با داوری شطرنج است .اما از آنجاییکه آقایان تمام مساعی خود را صرف افزایش در آمد سیستم جامع کرد ه اند این وظیفه نیز فراموش شده است.از جمله مباحثی که برای داوران جوان به عنوان ضرورت مطرح است آشنایی با شیوه های پوئن شکنی است که دستیابی به آن بسیار محدود می باشد.مباحثی که از این پس  در پی خواهد آمد حاصل دستنوشته های پراکنده ی استاد سالور و استاد آبتین گلکار و همچنین مطالعه و تجربیات شخصی اینجانب در مسابقات مختلف کشور بوده است .منتظر نظرات و ارائه مطالب کاملتر از طرف اساتید محترم می مانیم.

تا چه در نظر افتد…

tyuuru

مجموع امتیازات پیشرفته

در هر مسابقه ای پس از هر دور هر بازیکن امتیازی مشخص دارد.اگر در پایان مسابقات، امتیازات دورهای بازیکن را جمع کنیم عددی به دست می آید که به آن مجموع امتیازات پیشرفته ی هر بازیکن می گوییم. در بین بازیکنانی که امتیاز یکسان داشته باشند کسی رتبه بالاتر را می آورد که مجموع امتیازات وی بیشتر باشد.برای روشن شدن موضوع به مثال ذیل توجه کنید.بازیکنان Mو X در پایان یک دوره مسابقه که در ۷ دور برگزار شده است هر کدام دارای  ۵/۵ امتیاز هستند.ابتدا نتایج بازیکن M را در ۷ دور جمع می کنیم.دور اول ۱ دور دوم ۱ دور سوم ۱ دور چهارم ,۵/. دور پنجم ۵/. دور ششم ۱ و دور هفتم ۵/. و امتیازات پیشرفته ی وی در پایان دور اول ۱ امتیاز در پایان دور دوم ۲ امتیاز در پایان دور سوم ۳ در پایان دور چهارم ۳/۵ در پایان دور پنجم ۴ در پایان دور ششم ۵ و در پایان دور هفتم ۵/۵ امتیاز بوده است اکنون مجموع امتیازات را جمع می کنیم تا عدد مورد نظر به دست آید

۱+۲+۳+۳/۵+۴+۵+۵/۵=۲۴

 نتایج بازیکن X به شرح ذیل است.

دور اول ۵/. دور دوم ۱ دور سوم ۱ دور جهارم ۱ دور پنجم ۱ دور ششم ۵/. و دور هفتم ۵/. مانند مثال فوق مجموع امتیازات پیشرفته ی این بازیکن در پایان دور اول ۵/. امتیاز و در پایان دور دوم ۱/۵ امتیاز در پایان دور سوم ۲/۵ امتیاز در پایان دور چهارم ۳ امتیاز در پایان دور پنجم ۴ امتیاز در پایان دور ششم ۵ امتیاز و در پایان دور هفتم ۵/۵ امتیاز را با هم جمع می کنیم.

./۵+۱/۵+۲/۵+۳+۴+۵+۵/۵=۲۲

با توجه به اینکه مجموع امتیازات بازیکن M می شود ۲۴ و مجموع امتیازات پیشرفته ی بازیکن X می شود ۲۲ ، بازیکن M حائز رتبه بالاتر است.

SDEFR

مجموع امتیازات پیشرفته قطع شده

در این روش در صورتی که امتیازات پیشرفته ی بازیکنان برابر باشد امتیاز یک یا چند دور آن حذف می شود که از دور اول شروع می شود و در صورت لزوم به ترتیب با حذف  دورهای بعدی پیش می رود .کاربرد این روش وقتی است که امتیازات پیشرفته ی بازیکنان یکسان باشد.

شیوه شکستن امتیازات با روش کویا برای مسابقات دوره ای

در این روش مجموع امتیازات بازیکن در مقابل تمام حریفانی  که امتیازات آنان در پایان مسابقات از ۵۰ درصد و بیشتر از ۵۰ درصد امتیاز ممکن باشد مورد نظر قرار می گیرد.به عنوان مثال فرض کنید در یک مسابقه ای دوره ای با حضور دوازده بازیکن برگزار شده است .و بازیکنی با کسب ۱۰ امتیاز  به کار خود خاتمه داده است اگر در صدر جدول با دیگران مشترک باشد برای شکستن امتیازات امتیاز کلیه ی حریفانی که بیش از ۵/۵ امتیاز یعنی بیش از ۵۰ در صد امتیازات ممکن را کسب کرده اند را مورد محاسبه قرار می دهیم .(توجه داشته باشید که در یک جدول ۱۲ نفره حداکثر امتیاز ممکن ۱۱ امتیاز می باشد که ۵۰ درصد ان می شود ۵/۵ امتیاز                     

روش گسترش یافته کویا
در این روش نیز امتیاز بازیکن را مقابل حریفانی که نسبت به امتیاز ۵۰ درصد کمترین کاهش را دارند مورد محاسبه قرار می دهیم.بدین ترتیب که ۵۰ درصد امتیاز می شود ۵/۵ اگر با محاسبه حریفان نتیجه مساوی بود به سراغ نزدیکترین امتیاز یعنی حریفانی که ۵ امتیاز کسب کرده است می رویم و اگر باز هم  به نتیجه نرسیدیم به سراغ حریفانی می رویم که ۴/۵ امتیاز کسب کرده اند ……….
ادامه دارد

دیدگاه ها بسته شده است

ديدگاههاي شما براي ثبت ديدگاهتان كليك كنيد
مدیر :

 در پایان مسابات سریع قهرمانی جهان در دوحه قطر پوریا درینی با 7 امتیاز در رتبه 67 با 29 واحد افزایش ریتینگ. علیرضا فیروزجا با 7 امتیاز در رتبه 68 با 98 واحد افزایش ریتینگ. احسان قائم مقامی با 7 امتیاز در رتبه 72 و 11 واحد کاهش ریتینگ. پرهام مقصودلو با 6 امتیاز در رتبه 87 با 75 واحد افزایش ریتینگ. آرین غلامی با 5/5 امتیاز در رتبه 100 با 48 واحد افزایش ریتینگ. سارا خادم با 7/5 امتیاز در رتبه 4 و 59 واحد افزایش ریتینگ. لازم به ذکر است که در بخش آزاد که با حضور 106 شرکت کننده برگزار گردید واسیلی ایوانچوک از کشور اوکراین با 11 امتیاز قهرمان شد و الکساندر گریشچوک روسی و مگنوس کارلسن نروژی نیزبا 11 امتیاز و پوئن شکنی ضعیف تر در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.در بخش بانوان که با حضور 34 شطرنجباز برگزار گردید آنا موزیچوک اوکراینی با 9/5 امتیاز قهرمان شد.الکساندرا کاستنیوک با یک امتیاز کمتر (8/5) دوم شد و نانا زاگانیدزه گرجی با 8 امتیاز سوم شد.سازا خادم ایران جو ونجون چین و زانسایا عبدوالمالک از قزاستان با کسب 7/5 امتیاز به ترتیب در رده های چهارم تا ششم قرار گرفتند.بخش آزاد در 15 دور به روش سویسسی و در بخش بانوان در 12 دور برگزار گردید. احسان قائم مقامی تنها بازیکن ایران بوده است که ریتینگ از دست داده است(11 واحد). وی چندی پیش اعلام کرده بود که قصد دارد تک مدال قهرمانی جهان را نیز بر افتخارات خود بیفزاید.

مدیر :

 در پایان مسابات سریع قهرمانی جهان در دوحه قطر پوریا درینی با 7 امتیاز در رتبه 67 با 29 واحد افزایش ریتینگ. علیرضا فیروزجا با 7 امتیاز در رتبه 68 با 98 واحد افزایش ریتینگ. احسان قائم مقامی با 7 امتیاز در رتبه 72 و 11 واحد کاهش ریتینگ. پرهام مقصودلو با 6 امتیاز در رتبه 87 با 75 واحد افزایش ریتینگ. آرین غلامی با 5/5 امتیاز در رتبه 100 با 48 واحد افزایش ریتینگ. سارا خادم با 7/5 امتیاز در رتبه 4 و 59 واحد افزایش ریتینگ. لازم به ذکر است که در بخش آزاد که با حضور 106 شرکت کننده برگزار گردید واسیلی ایوانچوک از کشور اوکراین با 11 امتیاز قهرمان شد و الکساندر گریشچوک روسی و مگنوس کارلسن نروژی نیزبا 11 امتیاز و پوئن شکنی ضعیف تر در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.در بخش بانوان که با حضور 34 شطرنجباز برگزار گردید آنا موزیچوک اوکراینی با 9/5 امتیاز قهرمان شد.الکساندرا کاستنیوک با یک امتیاز کمتر (8/5) دوم شد و نانا زاگانیدزه گرجی با 8 امتیاز سوم شد.سازا خادم ایران جو ونجون چین و زانسایا عبدوالمالک از قزاستان با کسب 7/5 امتیاز به ترتیب در رده های چهارم تا ششم قرار گرفتند.بخش آزاد در 15 دور به روش سویسسی و در بخش بانوان در 12 دور برگزار گردید. احسان قائم مقامی تنها بازیکن ایران بوده است که ریتینگ از دست داده است(11 واحد). وی چندی پیش اعلام کرده بود که قصد دارد تک مدال قهرمانی جهان را نیز بر افتخارات خود بیفزاید.

مدیر : مسابقات شطرنج بلیتز قهرمانی جهان در دوحه قطر به پایان رسید.در پایان مسابقات بلیتز قهرمانی جهان در بخش آزاد که با حضور 108 شطرنجباز و در 21 دور به روش سوییسی برگزار شد، با قهرمانی سرگئی کاریاکین روسی با کسب 16/5 امتیاز به پایان رسید.مگنوس کارلسن با همان امتیاز دوم شد.دانیل دوبوف روس، هیکارو ناکامورا امریکا، الکساندر گریشوک روس، هر کدام با کسب 14 امتیاز به ترتیب به رده سوم و چهارم و پنجم دست یافتند. نمایندگان کشور ما پرهام مقصودلو با کسب 11/5 امتیاز رتبه 40 و 10 واحد کاهش ریتینگ. احسان قائم مقامی با کسب 11 امتیاز رتبه 49 و 2 واحد افزایش ریتینگ. علیرضا فیروزجا با کسب 10/5 امتیاز رتبه 54 و 93 واحد افزایش ریتینگ. پوریا درینی با کسب 9 امتیاز رتبه 94 و 41 واحد کاهش ریتینگ. آرین غلامی با کسب 8/5 امتیاز رتبه 98 و 79 واحد افزایش ریتینگ. سارا خادم الشریعه با 9 امتیاز و رتبه 18 و 38 واحد افزایش ریتینگ. در بخش بانوان که با حضور 34 شرکت کننده و در 17 دور برگزار شد، آنا موزیچوک اکراینی که در بخش شطرنج سریع هم قهرمان شده بود، در بلیتز نیز با کسب 13 امتیاز به مقام اول دست یافت.والنتینا گونینا روس و لنو کاترینا روس هر کدام با 12/5 امتیاز دوم و سوم شدند.
مدیر : در فروردین 1392 اتفاقی ویژه در مسابقات فدراسیون شطرنج رخ داد که که در نوع خود بی نظیر است. یوزری که مدتها مسابقات شطرنج ایران را تخریب می کرد سر از مسابقات فدراسیون شطرنج ایران در آورد.پس از آن پرونده ی ناهنجاری مذکور کامل و تقدیم رییس وقت فدراسیون شطرنج شد تا به مراجع قانونی ارجاع شود. اما نمیدانم چرا آقای کامبوزیا با توجه به مدارک کافی اقدامی انجام نداده است. اما اکنون... با توجه به اینکه سر نخ تمامی آن وقایع ناجوانمردانه در دست کسی بود که هم اکنون رییس یکی از کمیته های فدراسیون شطرنج است!! ضرورت دارد پرونده ی مذکور مجدا در پلیس فتا و مراجع قانونی باز گشایی شود. قطعا چنین خواهد شد.مقاله زیر را بخوانید(اینجا)
مدیر : مدیران ضعیف در زیر مجموعه ی خود افراد توانمند و بخصوص افراد مقبول عام را تحمل نمی کنند. چرا که بی کفایتی و قانون گریزی آنان به سرعت به چشم می آید. خروج استاد امیر ملاحی از فدراسیون شطرنج دقیقا موید این نطر است که در فدراسیون پهلوان زاده افراد کارآمد جایی نخواهند داشت.شنیده های ما نشان از انتصابی عجیب در پست دبیری فدراسیون شطرنج است.
تسنیم : وزیر ورزش و جوانان اعلام داشت : اعتقاد دارم خادم‌الشریعه می‌تواند قهرمان بزرگسالان جهان شود.این ملاقات که با حضور قائم مقامی (که ظاهرا باید در تمامی ملاقاتهای بیرون و درون پهلوان زاده حضور داشته باشد) انجام شد...(اینجا)
مدیر :

همانطور که در ذیل آیین نامه های بعضی از مسابقات می بینید متاسفانه رسم شده است که شماره حسابهای خصوصی برای دریافت پولهای ورودی و در آمدهای پنهان مسابقات بطور رسمی در آیین نامه ها درج می شود.نه تنها در مسابقات فدراسیون بلکه در بسیاری از مسابقات دیگر در ایران این رسم نا مبارک به سرعت در حال پیشروی است. در مجمع عمومی و ذیحسابی فدراسیون شطرنج جایگاهی به نام بازرس تعیین و فردی به همین پست منصوب شده است .اما چرا اینان چشم خود را بسته اند؟ مگر امکانات فدراسیون و هیاتهای شطرنج کشور به بنگاههای شخصی تبدیل شده است ؟ نمی دانم شاید شده است و ما خبر نداریم. البته زیاد هم جای تعجب ندارد وقتی مجمع عمومی دبیرخانه ای برای دریافت شکایات مردمی ندارد چه انتظاری باید از آن دیگران داشت؟

مدیر :

s719بالاخره تهدید دسته جمعی بازیکنان مبنی بر شرکت نکردن در مرحله فینال مسابقات قهرمانی کشور به دلیل همزمانی با امتحانات باعث شد تا فدراسیون حامی بازیکن سالار عقب نشینی کند و تاریخ مسابقات را به اسفند ماه 95 تغییر دهد

ورزش سه :

images (11)خادم الشریعه: حریفانم از من می ترسیدند :: من در مرحله اول در بین دوازده بازیکن یازدهم شدم و 3 تا مساوی و 8 تا باخت داشتم اما رفته رفته بهتر شدم. در دور آخر سوم و دور قبلی اش دوم شدم. در ابتدا من اعتماد به نفس لازم را نداشتم و از حریفانم می ترسیدم اما رفته رفته برای برد تلاش می کردم و نتایج هم جواب داد تا جایی که در انتها آنها از من می ترسیدند.

مدیر :

wow_bounceدر خبرها آمده است ک رونالدو اعلام کرده است تا 41 سالگی فوتبال بازی خواهد کرد. البته ایشان نفرمودند در سطح کلاس جهانی و یا در حیا ط منزلشان. ظاهرا ایشان هم شنیده است که احسان قائم مقامی قصد دارد در 40 سالگی قهرمان جهان شود. smile (29)شاید به همین خاطر یک سال بالاتر را عنوان کرده است که شائبه کپی برداری به ایشان نچسبانند.البته لازم به ذکر است که در تغییر موضع جدید احسان قائم مقامی عنوان شده است که ایشان قصد دارد در پستهای مدیریتی و مربیگری هم فعال باشد.